Desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius col·laborant en la seva planificació i integrant tots els elements i fonts que intervenen en la seva creació, tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d'interactivitat, a partir de paràmetres prèviament establerts, aportant criteris propis.