Objectiu:

Adquirir les competències digitals bàsiques que permetin “aprofitar la riquesa de les noves possibilitats associades a les tecnologies digitals” d'acord amb Recomanació 2006/962/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre les competències clau per a l'aprenentatge permanentAssumir l'ús segur i crític de les tecnologies de la societat de la informació (TSI) per a obtenir, avaluar, emmagatzemar, produir, presentar, intercanviar informació, comunicar-se i participar en xarxes de col·laboració a través d'Internet.

Durada: 60 hores

12 sessions de 5 hores