IMST0001 FOTOGRAFIA PUBLICITÀRIA ENFOCADA A LES XARXES SOCIALS (40H)

Mòduls que imparteix 

(IMST0001/M01) Fotografia publicitària i xarxes socials 25 h

(IMST0001/M02) Edició i gestió fotogràfica per a xarxes socials 15h